top of page

19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

23. - 25. 5. 2024 Plzeň

DŮLEŽITÁ DATA

ČTVRTEK 23. 5. 2024  LÉKAŘSKÁ / SESTERSKÁ SEKCE

 

17.00 – 18.00  REGISTRACE

19.00 – 21.00  Uvítací koktejl

 

PÁTEK 24. 5. 2024                   LÉKAŘSKÁ SEKCE

 

07.45 – 18.30           REGISTRACE

08.45 – 09.00           Zahájení konference

Prosíme přednášející o dodržování přesného času přednášky. 

 

Zahájení

prof. MUDr. J. Fínek Ph.D. – děkan lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova

MUDr. V. Šimánek Ph.D. – ředitel FN Plzeň

doc. MUDr. V. Přibáň Ph.D. – přednosta neurochirurgické kliniky LFP UK a FN Plzeň

 

09.00 – 10.30           BLOK I.

Moderátor: Přibáň V., Sameš M.

(20 min. přednáška vč. diskuze)

 

09.00     CHIRURGIE LEBNÍ BAZE. Historie a organizační struktura

              Zvěřina E. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

 

09.20     Onemocnění orbity řešená neurochirurgem

              Choc. M. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

09.40     Meningiomy baze lební. Kde jsme a kam jdeme?

              Vaverka M. – Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
 

10.00     Vestibulární Schwannom – diagnostika a léčba

              Betka J. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

 

10.30 – 10.45           PŘESTÁVKA

 

10.45 – 12.15           BLOK II.

Moderátor: Lipina R., Slouka D.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuse)

 

10.45     Temporo-parotické resekce v léčbě pokročilých tumorů příušní žlázy

              a spánkové kosti

              Chovanec M., Verešpejová L., Urbániová Z., Trnková K. – Otorinolaryngologická klinika

              3. LF UK a FNKV, Praha

 

11.00     HPV asociovaný karcinom orofaryngu zasahující k bazi lební

              Pošta P. (1), Hauer L. (1), Krčál J. (2), Třešková I. (3), Dostál J. (4), Mařan J. (5)

              – (1)Stomatologická klinika LFP UK a FN Plzeň, (2) Otorhinolaryngologická klinika LFP UK

                 a FN Plzeň, (3) Oddělení plastické chirurgie LFP UK a FN Plzeň, (4) Neurochirurgická

                 klinika LFP UK a FN Plzeň, (5) Onkologická a radioterapeutická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

11.15     Perkutánní neurolýza Gasserského ganglia pod CT kontrolou

              Dostál J. (1), Baxa J. (2), Přibáň V. (1) – (1)Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň,

              (2)Klinika zobrazovacích metod LFP UK Plzeň a FN Plzeň

 

11.30     Protonová terapie nádorů Glomus jugulare

              Vinakurau S.(1), Kubeš J.(1), Vondráček V.(1), Andrlik M.(1), Navrátil M.(1), Sláviková S.(1),

              Klika D.(1), Haas A.(1), Dědečková K.(1), Kopečková K.(2), Ondrová B.(1), Rotnáglová E. (1,2)

              – (1)Proton Therapy Center Czech s.r.o., Praha, (2) Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

              1. LF UK a FN Motol v Praze

 

11.45     Život ohrožující komplikace otitis media

              Slouka D. – Otorhinolaryngologická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

12.00     Kaudální limit transnazální chirurgie lebeční spodiny

              Lipina R. (1), Matoušek P. (2) – (1)Neurochirurgická klinika FNO a LF OU, (2)Klinika

              ORL a chirurgie hlavy a krku, FNO a LF OU

 

12.15 – 13.00           OBĚD

 

13.00 – 14.15           BLOK III.

Moderátor: Hauer L., Koleják K.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

13.00     Extrabulbární tumory očnice - chirurgické řešení v KNTB Zlín

              Dolina V., Valenta R., Novotný P., Pohanka Š., Šimek J. – ÚČOCH, Krajská nemocnice

              T. Bati, a. s., Zlín

 

13.15     Sekundární rekonstrukce orbity s využitím počítačem asistované chirurgie

              Genčur J. (1), Hauer L.(1), Hrušák D. (1), Kasl Z.(2) – (1)Stomatologická klinika LFP UK

              a FN Plzeň, (2)Oční klinika LFP UK a FN Plzeň

 

13.30     En bloc orbitektomie v chirurgické léčbě karcinomů očnice

              Hauer L. (1), Pošta P. (1), Andrle P. (1), Kasl Z. (2), Třešková I.(3)  – (1)Stomatologická klinika

              LFP UK a FN Plzeň, (2)Oční klinika LFP UK a FN Plzeň, (3)Oddělení plastické chirurgie

              LFP UK a FN Plzeň

 

13.45     Chirurgická liečba nádorov očnice

              Koleják K., Trnovec B., Šutovský J., Hanko M., Hanzel R. – Neurochirurgia,

              Nemocnica Bory, Bratislava

 

14.00      Časná dekomprese fissura orbitalis superior po traumatu vede k úpravě

              okohybné poruchy

              Hejčl A., Bolcha M., Lodin J., Sameš M. – Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad

              Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

14.15 – 14.30           PŘESTÁVKA

 

14.30 – 15.45           BLOK IV.

Moderátor: Šteňo A., Liščák R.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

14.30     Intraoperačný ultrazvuk pri transfenoideálnych resekciách adenómov hypofýzy:

              Kde to viazne?

              Šteňo A. (1), Buvala J. (1), Matejčík V. (2), Šteňo J. (2) – (1)Neurochirurgická klinika LF UK

              a UNB,  (2)Jednotka klinického výskumu v oblasti neurovied, Neurochirurgická klinika

              LF UK a UNB

 

14.45     Výsledky operační terapie funkčních adenomů hypofýzy

              Novák V. (1), Hrabálek L. (1), Fryšák Z. (2), Schovánek J. (2) – (1)Neurochirurgická klinika

              LF UP a FN Olomouc, (2)III. Interní klinika NRE FN a LF UP a  FN Olomouc

 

15.00     Vliv rozdílné délky resekce septa nosního na změny nosních funkcí

              po transnazálních operacích adenomů hypofýzy

              Lubojacký J. (1), Čábalová L. (1,2), Krejčí T. (3,4), Lipina R. (3,4), Matoušek P. (1,2) – (1)Klinika

              ORL a chirurgie hlavy a krku, FNO a LF OU, Ostrava, (2)Katedra kraniofaciálních oborů,

              LF OU, (3)Neurochirurgická klinika, FNO a LF OU, Ostrava, (4)Katedra klinických

              neurověd, LF OU

 

15.15     Radiochirurgická léčba adenomu hypofýzy pomocí gama nože

              Liščák R. – Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

15.30     Infratemporální přístupy v řešení komplexních patologií baze lební

              Chovanec M. (1), Urbániová Z. (1), Verešpejová L. (1), Trnková K. (1), Netuka D. (2),

              Charvát F. (2) – (1)Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha,

              (2) Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, 1. LF UK a UVN, Praha

 

15.45 – 16.00           PŘESTÁVKA

 

16.00 – 17.15           BLOK V.

Moderátor: Vacek P., Chovanec M.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

16.00     Techniky uzávěrů defektů báze lební po endonazálních přístupech

              Vacek P. (1), Hrabě V. (2), Mraček J. (1), Sebera O. (2)– (1)Neurochirurgická klinika LFP UK

              a FN Plzeň, (2)ORL klinika LFP UK a FN Plzeň

 

16.15     Současné možnosti endoskopického přístupu v řešení rinolikvorey

              Balatková Z., Novák Š., Kaňa M., Plzák J. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

              1. LF UK a FN Motol v Praze

 

16.30     Vzácné komplikace léčby nádorů rinobaze

              Čábalová L. (1,2), Matoušek P. (1,2), Lipina R. (3,4), Krejčí T. (3,4), Komínek P.(1,2) – (1)Klinika

              ORL a chirurgie hlavy a krku, FNO a LF OU, (2) Katedra kraniofaciálních oborů, LF OU,

              (3) Neurochirurgická klinika FNO a LF OU, (4) Katedra klinických neurověd, LF OU

 

16.45     Chemicky asistovaná disekce (CADISS) v neurootologické chirurgii baze lební

              Urbániová Z., Verešpejová L., Trnková K., Chovanec M. – Otorinolaryngologická klinika

              3. LF UK a FNKV, Praha

 

17.00     Dekomprese endolymfatického vaku v léčbě neztišitelného vertiga

              u Ménièrovy choroby

              Chovanec M., Bubáková K., Trnková K., Stříteská M., Knotek M., Urbániová Z.,

              Verešpejová L. – Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

17.15 – 17.30           PŘESTÁVKA

 

17.30 – 18.30           BLOK VI.

Moderátor: Mraček J., Smrčka M.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

17.30     Meningiomy tentoria

              Smrčka M. – Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

17.45     Predný interhemisferálny prístup k olfaktórnym meningiómom

              Kozák J., Liška M. – Neurochirurgická klinika SZU a UNB Ružinov

 

18.00     Visual outcome in patients with meningiomas compressing optic nerve

              – single center results

              Krahulík D.(1), Hampl M.(1), Blažek F.(1), Vaverka M.(1), Novák V.(1), Hrabálek L.(1),

              Marešová K.(2) – (1)Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, (2)Oční klinika FN

              Olomouc

 

18.15     Sfenoorbitální meningiomy – naše zkušenosti

              Mraček J., Koleják R., Choc M., Runt V., Přibáň V. – Neurochirurgická klinika LFP UK

              a FN Plzeň

 

18.30     ZÁVĚR JEDNACÍHO DNE

20.00     Společenská večeře Měšťanská beseda

 

SOBOTA 25. 5. 2024                LÉKAŘSKÁ SEKCE

 

08.00 – 12.45           REGISTRACE

 

09.00 – 10.45           BLOK VII.

Moderátor: Netuka D., Vachata P.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

09.00     Operace vestibulárních schwannomů v polosedě - význam předoperačního

              TCD bubble testu

              Netuka D. – Neurochirurgická a neuroonkologická klinka 1. LF UK a ÚVN, Praha

 

09.15     Retrosigmoidní a retrolabyrintální sluch šetřící mikrochirurgie vestibulárního

              schwannomu

              Chovanec M., Trnková K., Murgašová L., Stříteská M., Urbániová Z., Verešpejová L.,

              Bubáková K., Knotek M. – Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

09.30     Paragangliómy a schwanómy v spánkovej kosti a okolí

              Doležal P., Mačaj M. – Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM,

              Bratislava

 

09.45     Recidiva vestibulárního schwannomu - naše výsledky chirurgického přístupu

              Vlasák A. (1), Fík Z. (2), Kaňa M. (2), Bubeníková A. (1), Betka J. (2), Zvěřina E. (2), Lazák J. (2),

              Koucký V. (2), Beneš V. (1) – (1)Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK

              a FN Motol v Praze, (2)Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

 

10.00     Nádory foramen jugulare a současné přístupy

              Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Radovnický T., Ceé J., Cihlář F. – Neurochirurgická

              klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

10.15     Operační přístupy ke schwannomům kranio-cervikální junkce

              Vachata P., Lodin J., Sameš M. – Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem

              a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

10.30     Terapeutické možnosti řešení lagoftalmu komplikujícího parézu lícního nervu

              Urbániová Z(1). Verešpejová Ľ. (1), Krivosheev K. (3), Štícha K. (3), Kohout J. (2), Mareš J.(2),

              Chovanec M.(1) – (1)Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, (2)Ústav

              počítačové a řídící techniky, VŠCHT, Praha,(3)Oftalmologická klinika 3. LF UK a FNKV,

              Praha

 

10.45 – 11.00           PŘESTÁVKA

 

11.00 – 12.30           BLOK VIII.

Moderátor: Fík Z., Hrbáč T.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

11.00     Odložená obrna lícního nervu po operaci vestibulárního schwannomu během

              pandemie Covid-19

              Fík Z.(1), Vlasák A.(2), Peterková L.(1), Hrubá K.(1), Pospíšilová K., Koucký V.(1), Lazák J. (1),

              Zvěřina E. (1), Betka J. (1) – (1)Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

              v Praze, (2)Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol v Praze

 

11.15     Změny plasticity sluchové kůry u pacientů s jednostrannou ztrátou sluchu

              způsobenou vestibulárním schwannomem

              Fuksa J. (1,2), Profant O. (1,2), Tintěra J. (3), Škoch A. (3), Svobodová V. (1,4),

              Kuchárová D. (1,4), Fík Z. (4), Syka J. (1) – (1)Oddělení neurofyziologie sluchu, Ústav

              experimentální medicíny, Akademie věd České republiky, Praha, (2)Otorinolaryngologická

              klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, (3)Oddělení magnetické rezonance, Institut klinické a

              experimentální medicíny, Praha, (4)Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF

              UK a FN Motol v Praze

 

11.30     Využití náhrady z bovinního perikardu k uzavírání durotomie

              retrosigmoidálního přístupu

              Hrbáč T., Seidl M., Tomoszková S. – Neurochirurgická klinika, FNO a LF OU, Ostrava

 

11.45     Pooperační funkce lícního nervu a její vývoj po mikrochirurgii vestibulárního

              schwannomu

              Chovanec M.(1), Trnková K.(1), Urbániová Z.(1), Verešpejová L.(1), Kohout J.(2), Štícha K. (2),

              Mareš J. (2) – (1)Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, (2)Ústav

              matematiky, informatiky a kybernetiky, VŠCHT, Praha

 

12.00     Pozdní paréza nervus facialis po resekci vestibulárního schwannomu,

              profylaxe a pooperační vazoaktivní léčba

              Sameš M., Vokálek F., Radovnický T., Vachata P., Ceé J. – Neurochirurgická klinika FZS

              UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

12.15     Korekce asymetrie obličeje pomocí niťového liftingu u pacientů s obrnou

              lícního nervu-bezpečná varianta závěsných operací

              Urbániová Z.(1), Verešpejová Ľ.(1), Krajčová S.(1), Krivosheev K.(3), Štícha K.(2), Kohout J.(2),

              Mareš J. (2), Chovanec M. (1) – (1)Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, (2)Ústav počítačové a řídicí techniky,                VŠCHT, Praha, (3)Oftalmologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha  

 

12.30      ZÁVĚR KONFERENCE

 

PÁTEK 24. 5. 2024                 SESTERSKÁ SEKCE

 

07.45 – 18.30  REGISTRACE

09.45 – 10.00  Zahájení sesterské sekce

 

Úvodní slovo

Ing. Bc. Andrea Mašínová  Ph.D DBA LL.M. – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň

Mgr. Věra Berková – vrchní sestra neurochirurgické kliniky LFP UK a FN Plzeň

 

10.00 – 11.30           BLOK I.

Předsedající: Vlčková H., Lippertová L.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

10.00     Chordom klivu

              Holečková G., Lippertová L. – Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem

              a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

10.15     Tumor orbity

              Havlová G. – Stomatologická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

10.30     Ošetřovatelská péče o pacienta po operaci adenomu hypofýzy

              Mikešová S. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

10.45     Mukoepidermoidní karcinom nosního křídla – kazuistika

              Trnková P. – Stomatologická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

11.00     Gigantický vestibulární schwannom – kazuistika

              Lacinová L., Štrbová B. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

11.30 – 13.00           OBĚD

 

13.00 – 14.30           BLOK II.

Předsedající: Vlčková L., Francová D.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

13.00     Perioperační péče o pacienta během endonazálního odstranění tumoru hypofýzy

              Hocká J. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

13.15     Pooperační péče po endoskopických operacích nosu a PND a baze lební

              Kowalská M., Nováčková M. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FNO a LF OU, Ostrava

 

13.30     Akutní vazospasmy po resekci mediotemporálního low grade gliomu

              Lippertová L., Holečková G. – Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem

              a KZ, a.s. - MNUL, o.z.

 

13.45     Léčba neuralgie trigeminu na neurochirurgii v Plzni

              Berková V., Binderová J. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

14.00     Adaptační proces v perioperační péči na neurochirurgii

              Vlčková H. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

14.30 – 15.00           PŘESTÁVKA

 

15.00 – 16.30           BLOK III.

Předsedající: Binderová J., Havlová G.

(12 minut přednáška + 3 minuty diskuze)

 

15.00     Vyšetření čichu před a po transnazální operací baze lební

              Bohušová B., Illichmannová T., Mladoňová M., Lubojacký J., Matoušek P. – Klinika ORL

              a chirurgie hlavy a krku, FNO a Katedra kraniofaciálních oborů LF OU, Ostrava

 

15.15     Parosmie, fantosmie a kvalita života u poúrazových poruch čichu

              – dlouhodobá studie

              Brothánková P., Vodička J. – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubická

              nemocnice, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

 

15.30     Nebezpečná elektrokola

              Francová D., Topolenko M. – Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

15.45     Létající Skot – netradiční kraniotrauma

              Papp Mertensová J., Běhounková I. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

16.00     Pes přítel člověka

              Vlčková L., Berková V. – Neurochirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

 

16.30      Závěr sesterské sekce

bottom of page