Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 18. pracovní dny chirurgie baze lební, které se budou konat ve dnech 14.-16. května 2020 v hotelu Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm.

Současná spolupráce ostravských otolaryngologů, neurochirurgů, oftalmologů, stomatochirurgů, rentgenologů či onkologů navazuje na počátky vzájemné spolupráce, kterou v 90. letech minulého století začali pěstovat otolaryngolog J. Mrázek s neurochirurgy Z. Fišerem a E. Wolným.

Odborný program setkání v Rožnově se bude podobně jako na minulých setkáních skládat z částí určených pro lékaře a pro sestry.

18. pracovní dny chirurgie baze lební jsou příležitostí se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství a kontakty. Věříme, že místo, které jsme pro náš kongres vybrali, je pro tyto účely to pravé. Jsme přesvědčeni, že bude pro Vás kvalitní odbornou událostí, ale i příjemným společenským setkáním.

Na setkání s Vámi se za pořádající pracoviště těší

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní Nemocnice Ostrava,
Lékařská Fakulta Ostravské univerzity

18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

 

16.-18. 5. 2021, Rožnov pod Radhoštěm

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS. org s. r. o.

Kancelář Ostrava

FN Ostrava – Domov sester

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava – Poruba

Telefon: +420 595 136 808

E- mail: ostrava@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

  • Facebook

POŠLETE NÁM VAŠI ZPRÁVU, DOTAZ

     © 2019 BOS. org s. r. o.                                                 www.bos-congress.cz                                      www.baze-lebni.cz