top of page

19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

23. - 25. 5. 2024 Plzeň

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 
 
je mi milou povinností pozvat Vás do Plzně na 19. Pracovní dny baze lební, které se budou konat v Parkhotelu Congress Center Plzeň ve dnech 23.- 25. května 2024. O životaschopnosti a smysluplnosti této akce svědčí fakt, že se jedná již o devatenácté setkání. Unikátní je setkávání 
odborníků tří společností. Pomezí oborů je v medicíně a vědě vždy inspirativní a vzájemné ovlivnění z různých úhlů pohledu velmi podnětné. Za sebe a své kolegy mohu slíbit, že zázemí pro konferenci bude adekvátní a přívětivé. Ostatní, tedy kvalita programu, bude pak na nás všech. 
Nepochybuji již nyní o úspěchu setkání. Bude mi potěšením přivítat doyeny oboru, kteří ve většině jsou stále aktivní. V neposlední řadě se budeme snažit také o kvalitní společenskou část konference. Kvalita nejlepšího piva na světě je již nyní zárukou úspěchu. 


Vážení přátelé, těšíme se na Vás v májových dnech v Plzni

 

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

bottom of page