top of page

19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

23. - 25. 5. 2024 Plzeň

AKTIVNÍ ÚČAST - informace a registrace

HLAVNÍ TÉMA

  • Diagnostika a léčba onemocnění baze lební

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Registraci k aktivní účasti zašlete nejpozději do 15. 04. 2024 

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz. v horní části stránky obdélník vpravo Aktivní účast – REGISTRACE, upload abstrakt).

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů – možno vložit dodatečně. Termín dodání abstrakt je nejpozději do 15. 04. 2024. Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODBORNÉ PREZENTACI

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

Věnujte prosím náležitou pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři. (viz. menu Registrace). 

UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na konferenci. Pro registraci na konferenci prosím zvolte registraci účastníků  v registračním formuláři. 

DŮLEŽITÉ!!! Při tvorbě abstraktu je nutno dodržet pevně danou strukturu. Pokud obdržíme abstrakt v jiné podobě, bude autorovi navrácen k přepracování.

Vyrozumění o přijetí přednášky

Autoři  budou  o  přijetí/nepřijetí  přednášky  informováni  programovým  výborem  konference nejpozději  10. 04. 2024  e-mailem.  Prezentující  autor  se  zavazuje  zúčastnit  se  konference  a prezentovat  přednášku  v  sekci  a  čase,  který  bude  určen  vědeckým  výborem  konference. Abstrakty  nebudou  redigovány,  prezentující  autor  odpovídá  za  obsahovou  i  formální  stránku 
svého příspěvku. 

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

Povinné údaje registrace

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

 

Formát abstraktu

Název (max. 150 znaků vč. mezer)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu

Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit

grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost opřestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou

dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”,

následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro vkládání obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším

softwarem.

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc.

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a

pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bud otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu. Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skončení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.

DŮLEŽITÁ DATA

               5. 1. 2024         Otevření registrace k aktivní i pasivní účasti

             15. 4. 2024         Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

             20. 4. 2024         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

             22. 4. 2024         Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky

             30. 4. 2024         Program

             17. 5. 2024         Termín ukončení registrace on-line

     23. - 25. 5. 2024         19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

bottom of page