top of page

19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

23. - 25. 5. 2024 Plzeň

TERMÍN KONÁNÍ

23. - 25. května 2024

 

MÍSTO KONÁNÍ

Parkhotel Congress Center Plzeň****

U Borského parku 31, Plzeň


PREZIDENT KONFERENCE

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.  
přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni  

POŘADATEL KONFERENCE

Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

Sekce chirurgie baze lební

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Společnost maxilofaciální chirurgie 

ve spolupráci s BOS. org s.r.o.

ODBORNÉ TÉMA KONFERENCE

  • Diagnostika a léčba onemocnění baze lební

PATRONACE  
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA 
děkan LF v Plzni, UK 
 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
ředitel FN Plzeň 

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
prim. MUDr. Milan Choc, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

KREDITNÍ HODNOCENÍ

LÉKAŘI  –  Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Konference je ohodnocena 10 kredity.

 

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

 

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

 

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, konference je registrována u České asociace sester.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.

HLAVNÍ INFORMACE

Conferenza
catering
Hotelový pokoj Superior
lobby
Parkhotel Congress Center Plzeň
recepce
bottom of page