top of page

19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

23. - 25. 5. 2024 Plzeň

NEUROCHIRURGIE
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prim. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

prim. MUDr. Jan Klener
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

ORL

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
MUDr. Jitka Vydrová
prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA


SEKCE BAZE LEBNÍ
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MHA
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
prim. MUDr. Vladan Hrabě, MBA
doc. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA

MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

prim. MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D., FEBOMFS

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

prim. MUDr. Aleš Vrbacký

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
MUDr. Petr Vacek, Ph.D.
doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
prim. MUDr. Vladan Hrabě, MBA
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
prim. MUDr. et MDDr. Jiří Genčur

Mgr. Věra Berková – sesterská sekce

VĚDECKÝ VÝBOR

titulka_baze.jpg
bottom of page